Πίνακες με τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων στην α/θμια εκπ/ση στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου

3649

Μεταθέσεις & οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου και πίνακες με κενά
Οι Εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου:
->που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης)
->που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση
->που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου
Να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία θα επιλέξουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν / τοποθετηθούν οριστικά, από σήμερα Δευτέρα 07-05-2018 έως και την Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 14:00.
Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση θέσης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis

 

Επισημαίνουμε ότι:

Κάθε εκπαιδευτικός στη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων.

Σ’ αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται:

Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες

Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, εφόσον οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις μετατεθούν.

 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να δηλώσουν καμία σχολική μονάδα, οφείλουν να εισέλθουν στο σύστημα και να υποβάλλουν αρνητική δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων:

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΕ06

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

Τμημα Ενταξης ΠΕ60

Τμηματα Ενταξης ΠΕ70

 

Δείτε την εγκύκλιο εδώ