«Σταθερό υπεύθυνο δάσκαλο ολοημέρου» ζητούν οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

1874

Ενημέρωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Π. Ε.

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΠΣΑΕΠ, μαζί με μέλη του συλλόγου παρευρέθηκε την προηγούμενη βδομάδα σε προγραμματισμένη συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

Από την πλευρά μας θέσαμε ορισμένα θέματα στα οποία μπορεί να συμβάλλει το ΙΕΠ με τη γνωμοδότησή του και την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψή του.

Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε με θέρμη στον σταθερό υπεύθυνο δάσκαλο ολοημέρου ο οποίος απουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Αναπτύξαμε με παιδαγωγικά επιχειρήματα τη θέση του ΠΣΑΕΠ για το παραπάνω θέμα και ζητήσαμε από το ΙΕΠ να το εισάγει στα θέματα του. Αναφερθήκαμε στην επιτακτική ανάγκη επίσημης και υποχρεωτικής θέσπισης υπεύθυνου δασκάλου ολοημέρου για την εύρυθμη λειτουργία του, κάτι το οποίο έχουμε κάνει επανειλημμένα και στο Υπουργείο Παιδείας. Οι συνομιλητές μας κατέγραψαν τα δεδομένα και τις εμπειρίες που τους παρουσιάσαμε και δεσμεύθηκαν να ασχοληθούν άμεσα με το αίτημά μας. Ως ΠΣΑΕΠ αιτηθήκαμε από το ΙΕΠ μία γνωμάτευση που θα αναφέρει το παραπάνω, ώστε να ασκήσουμε πιέσεις πρωτίστως για το καλό των μαθητών μας βασιζόμενοι σε παιδαγωγικούς λόγους, και δευτερευόντως για περισσότερες προσλήψεις δασκάλων.

Επιπροσθέτως, θέσαμε το θέμα της ανάθεσης των μαθημάτων των ειδικοτήτων για τις οποίες έχει αποφανθεί το ΣΤΕ. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Δ.Σ. Του ΙΕΠ μας ενημέρωσαν ότι έχουν ήδη προβεί σε ανακοίνωση και γνωμάτευση για το συγκεκριμένο θέμα η οποία εναρμονίζεται με την απόφαση του ΣΤΕ και το προεδρικό διάταγμα για ανάθεση μαθημάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τέλος, αναφερθήκαμε στην διαφοροποίηση που υπάρχει στα κενά που δίνουν οι διευθύνσεις και σε αυτά που εμφανίζονται στον opsyd και στον τρόπο που το παραπάνω γεγονός επηρεάζει τις προσλήψεις, κυρίως των ειδικοτήτων.

Για όλα τα παραπάνω θα συνεχίσουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία με το ΙΕΠ, με σκοπό την επίλυσή τους, ώστε να αναβαθμιστούν οι δομές της εκπαίδευσης οι οποίες έγιναν έρμαια της οικονομικής κρίσης, αλλά και να εξασφαλίσουν (δικαίως) εργασία περισσότεροι συνάδελφοί μας.