Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 4

1153

Γράφει ο Γιάννης Σηφάκης*

Πότε μέχρι σήμερα μετά την αξιολόγηση δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν αξιολογητής με τον αξιολογούμενο και επειδή τα κριτήρια της αξιολόγησης μέχρι σήμερα είναι ρευστά ,υποκειμενικά, πολλές φορές ανύπαρκτα ,…. Η αμφισβήτηση της, αν γίνει συζήτηση είναι μεγάλη αλλά και δεν έχει καμιά ανατροφοδότηση .

Σε καμιά σχολή δεν διδάσκεται η ανατροφοδότηση των γνώσεων της αξιολόγησης και αυτό δηλώνει και την αδυναμία του όλου εκπαιδευτικού συστήματος μας μέχρι σήμερα .

Πολλές φορές αν όχι όλες, μέχρι σήμερα ακούω να παντρεύουν στην αξιολόγηση το αντικείμενο της που είναι ο εκπαιδευτικός με το παλαιό σχολείο ,προβληματικές περιοχές ,…πράγματα διαφορετικά τα οποία συγκρίνονται μαζί .

Και για να αναφερθώ στα του οίκου μας πρώτα, καθώς μέχρι σήμερα ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν έχει δει τον εκπαιδευτικό ως εκπαιδευτικό –επιστήμονα –παιδαγωγό . Από την άλλη πλευρά, η μέχρι τώρα πολιτεία μόνο ως «κομματικό» εντολέα αλλά και οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ως «συντεχνιακό».

Μέχρι σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν αξιολογήθηκε μέσα στην εκπαιδευτική πυραμίδα και να αποτελέσει βασικό παράγοντα στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα και στον προγραμματισμό της πολιτείας αλλά πολλές φορές μόνο η συμπεριφορά του, χωρίς να την έχουμε καθορίσει με αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά κριτηρια, είναι το βασικό κριτήριο  για την καλή αξιολόγηση του.

Η αμφισβήτηση του ίδιου του εκπαιδευτικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε θέσεις κλειδιά στην όλη εκπαιδευτική αξιολόγηση. Π.χ  Δ/ντές Σχολικών μονάδων ,προϊσταμένων , σχολικών συμβούλων ,……

Ο συνεχής και εναλλασσόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού σε διαφορετικές θέσεις αλλά και με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη εργασία, την οποία καλείται κάθε φορά να εργαστεί . Άλλοτε τον βλέπουμε μαχόμενο εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη και άλλοτε ως διοικητικό υπάλληλο μέσα σε ένα γραφείο (2χ2)m  να διεκπεραιώνει μονάχα έγγραφα και όχι να διδάσκει (παιδαγωγεί –εκπαιδεύει) .

Αλήθεια,, για τις συνθήκες εργασίας αλλά και τα μέσα τα οποία έχει στην διάθεση του ο εκπαιδευτικός μαζί και οι μαθητές ποιος –οί πως, αλλά και πότε θα  αξιολογηθούν και τα αποτελέσματα τους θα αξιοποιηθούν ;

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι μας θα πρέπει να δεχθούμε την συνυπευθυνότητα, την οποία θα πρέπει να έχουμε για την αξιολόγηση .

*          Ο Γιάννης Σηφάκης είναι Καθηγητής Β/θμιας Εκπ/σης στο Ηράκλειο