Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ε. Φαιστού

172

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ε. Φαιστού με την ακόλουθη σύνθεση: