Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου “Πράξη & Πρόοδος” αξιολογούν τα σημερινά θέματα των Λατινικών.

944

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών μπορούν σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστούν αναμενόμενα αλλά και κλιμακούμενης δυσκολίας. Είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και δε δημιουργούν προβλήματα για τους υποψηφίους όσον αφορά την κατανόησή τους.

Αρχικά με την Α1 ο υποψήφιος εξασφάλιζε εύκολα τις πρώτες σαράντα μονάδες από τη μετάφραση. Με τις ασκήσεις Β1α, Β1β και Β2α, Β2β ζητούνται τύποι που καλύπτουν όλο το εύρος της Γραμματικής και απαιτούσαν την προσοχή των μαθητών.

Τέλος, οι ασκήσεις του συντακτικού δεν έκρυβαν παγίδες και απαιτούσαν εξοικείωση με μετασχηματιστικές ασκήσεις αλλά ήταν βατές ακόμη και για μέτρια προετοιμασμένους μαθητές.

Δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων  εδώ.

Σχολιασμός: Φανουράκη Χαρούλα

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φιλολογίας:

Ζαχαριουδάκη Ελένη

Κυδωνάκη Μαριρένα

Σαμιωτάκη Αντιγόνη