Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών ΓΕΛ

1351

Σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρείας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Δείτε θέματα των πανελλαδικών ΓΕΛ

Λατινικά ΓΕΛ (Ημερήσια)

Λατινικά ΓΕΛ (Εσπερινά)

Χημεία ΓΕΛ (Ημερήσια)

Χημεία ΓΕΛ (Εσπερινά)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ (Ημερήσια)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ (Εσπερινά)