Οι Αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας

345

Οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2021-2022:

ταξη  α΄

ταξη β΄

ταξη  γ΄