Οι Αριστούχοι μαθητές Γυμνασίου Αγίων Δέκα

212

Ανακοινώθηκαν από το Γυμνάσιο Αγίων Δέκα, οι αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 που είναι: