Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

1887

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ:

Όψιμες περιοχές: «Κρόκιασμα» των ανθιδίων στις ταξιανθίες, λίγο πριν την άνθηση

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: (Prays oleae)

Στις όψιμες περιοχές η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλούς πληθυσμούς στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων.

Οδηγίες:

− Σε ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν χρειάζεται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς.

− Ελαιώνες μέτριας ή μειωμένης ανθοφορίας (<50% της κανονικής) έχουν ανάγκη προστασίας από τον πυρηνοτρήτη κατά την έναρξη της άνθησης (από το κρόκιασμα έως 25% ανοικτών ανθέων).

− Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας για να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς (καρπόβιας). Συστήνεται επανάληψη της επέμβασης σε 7 ημέρες.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Περίοδος άνθοφορίας: Bacillus thuringiensis, Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Lambdacyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Dimethoate (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ.), Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ), Chlorpyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή 60).

Σύσταση:

Κατά τη διάρκεια της άνθησης προτείνεται η χρήση μικροβιακών σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας που δεν διαταράσσουν τα έντομα επικονίασης και τα ωφέλιμα (παράσιτα, αρπακτικά).

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ: (ΨΥΛΛΑ) (Euphyllura phillyreae)

Η νεαρή βλάστηση και οι ταξιανθίες καλύπτονται με χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και μελιτώματα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ψύλλας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κατά περιοχές εξάρσεις προσβολών.

Οδηγίες:

− Συστήνεται αντιμετώπιση σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και προσβολή που εξαπλώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το το 30% των ανθέων.

Επιλέγοντας εγκεκριμένο σκεύασμα και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 21μ.), Άλατα λιπαρών προϊόντων: οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή/ αναμονή 7 ημ.).

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (Palpita unionalis)

Αυτή την περίοδο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση. Οι προνύμφες προκαλούν εκτεταμένα φαγώματα και στοές στα φύλλα και στις βλαστικές κορυφές.

Οδηγίες:

− Στις όψιμες περιοχές συστήνεται προστασία των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Περίοδος άνθοφορίας: Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Phosmetπροϊόντων: (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ).

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).