Ασθένειες του αμπελιού την τρέχουσα περίοδο

1203

Δελτίο Ν ο5 (4 Μαΐου 2018)

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες και ευαίσθητα βλαστικά στάδια.

Να συνεχιστεί η προστασία.

Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Τοπικές εμφανίσεις. Ευδεμίδα: Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Τζιτζικάκι: Να μη γίνονται άκαιρες επεμβάσεις. Να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.

Θρίπες: Επιτραπέζια σταφύλια. Αντιμετώπιση μόνο μετά από έλεγχο.

Πλανόκοκκος: Επιτραπέζια σταφύλια. Αντιμετώπιση μόνο μετά από έλεγχο.

Ωίδιο: Γενικές πληροφορίες :

Υπενθυμίζεται ότι τα βλαστικά στάδια που επικρατούν και αυτά που ακολουθούν (μούρο – άνθηση – καρπόδεση) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες :

– Στα στάδια της άνθησης – καρπόδεσης πρέπει να είναι προστατευμένα.

– Να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (DP).

Περονόσπορος : (Plasmopara viticola) Γενικές πληροφορίες

– Διαπιστώσεις :

– Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την εξέλιξή του (παρατεταμένη ανομβρία), η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί σε κάποια αμπέλια στη Μεσσαρά και στους ν. Χανίων – Ρεθύμνου λόγω τοπικών συνθηκών.

– Υπενθυμίζεται ότι οι διαρκείς δροσιές μπορούν να ζημιώσουν πολύ τοπικά μόνο τα αμπέλια όπου έχει ήδη εμφανιστεί η ασθένεια. Η ευρεία εξάπλωση του μολύσματος απαιτεί βροχοπτώσεις.

Οδηγίες :

– Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί.

– Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια σας και κυρίως τα σταφύλια. Όπου εμφανίζεται η ασθένεια να γίνεται αμέσως καταπολέμηση. Πιθανή βροχή ή νυχτερινές δροσιές να βρίσκουν τα αμπέλια αυτά ψεκασμένα. Σα στάδια της άνθησης – καρπόδεσης είναι ευαίσθητα στην ασθένεια.

Ευδεμίδα : (Lobesia botrana) Γενικές πληροφορίες

– Διαπιστώσεις : – Η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς έχει ολοκληρωθεί στην πρώιμη ζώνη, ολοκληρώνεται στην μεσοπρώιμη και είναι σε εξέλιξη στην όψιμη ζώνη.

Οδηγίες :

– Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση. Για την εξέλιξη του εντόμου και την έναρξη της καρπόβιας γενιάς θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

– Στις πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες (prime, superior, ralli κλπ.) η καρπόδεση σταδιακά ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου την περίοδο αυτή και δεν συνιστάται να γίνει καταπολέμηση.

Τζιτζικάκι : (Empoasca spp) Γενικές πληροφορίες

– Διαπιστώσεις :

– Στην τελευταία εβδομάδα και σε ορισμένα αμπέλια έχουν εμφανιστεί τα πρώτα άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά των φύλλων. Προς το παρόν καταγράφεται χαμηλό ποσοστό (κάτω από 10 – 15 νύμφες ανά 100 φύλλα) που δεν δικαιολογεί καταπολέμηση.

– Η εμφάνιση τους δεν είναι γενικευμένη και η εξέλιξή των πληθυσμών τους διαφέρει από αμπέλι σε αμπέλι για αυτό πρέπει να γίνονται έλεγχοι και όχι προληπτικές, άκαιρες και άσκοπες επεμβάσεις.

Οδηγίες :

– Να γίνονται έλεγχοι στα μεσαία φύλλα των ετήσιων βλαστών, στην κάτω πλευρά τους. Καταπολέμηση συνιστάται μόνο όπου διαπιστώνεται το όριο επιζημιότητας (50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα).

– Υπενθυμίζεται ότι τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα φυτοπροστατευτικά, τα οποία είναι και περιορισμένα, για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

Θρίπες : (Thripidae) Γενικές πληροφορίες

– Διαπιστώσεις : Προσβολές στις ταξιανθίες κατά την περίοδο της άνθησης – καρπόδεσης μπορεί να προκαλέσουν εσχαρώσεις και φελλοποιήσεις στις ράγες, που υποβαθμίζουν την εμπορική αξία στα επιτραπέζια σταφύλια, ιδιαίτερα στις λευκές ποικιλίες.

Οδηγίες :

– Να ελέγχονται οι ταξιανθίες στα επιτραπέζια σταφύλια με τίναγμα πάνω σε λευκή επιφάνεια, από την έναρξη του μούρου μέχρι και την καρπόδεση.

– Συνιστάται επέμβαση σε σταφύλια για επιτραπέζια χρήση μόνο σε περίπτωση παρουσίας υψηλών πληθυσμών.

Πλανόκοκκος : (Planococcus ficus) Γενικές πληροφορίες –

Διαπιστώσεις :

– Σο έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (κόλλα και εμφάνιση καπνιάς κοντά στη συγκομιδή).

– Δεν ζημιώνει ακόμα απευθείας τα σταφύλια αλλά αναπτύσσει πληθυσμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές προσβολές (κοντά στο κλείσιμο των σταφυλιών) που τότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

– Ο πλανόκοκκος είναι φωτόφοβο είδος και την περίοδο αυτή βρίσκεται κάτω από το ρυτίδωμα και στην σκιαζόμενη βλάστηση κοντά σε αυτό. Οδηγίες :

– Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση.

– Σε επιτραπέζια σταφύλια με ιστορικό προσβολών και όπου μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επιμελημένος ψεκασμός με σκοπό να εμποδιστεί το ανέβασμα του στη βλάστηση.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. Ηράκλειο 4 Μαΐου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

α/α Οικονομάκη Ροζάνα