Συνεταιρισμός Τυμπακίου: Ζητείται άτομο να εργαστεί στο χώρο φορτοεκφόρτωσης

339

Ζητείται άτομο να εργαστεί στο χώρο φορτοεκφόρτωσης του συσκευαστηρίου του Συνεταιρισμού Τυμπακίου.
Πλήρης απασχόληση!
Για περισσότερες πληροφορίες στο 2892052427