Ξενοδοχείο στα Mάταλα ζητεί μάγειρα ή βοηθό μάγειρα

1645

Ξενοδοχείο στα Mάταλα ζητεί μάγειρα ή βοηθό μάγειρα για πλήρη απασχόληση με τον αντίστοιχο μισθό και ασφάλιση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6934388908 και 6973312499.