Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023: Εφημερεύοντα και διανυκτερεύον η φαρμακείο στο Δήμο Φαιστού

192

Σήμερα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 τα φαρμακεία του Δήμου Φαιστού θα έχουν τις παρακάτω εφημερίες:

*          ΜΟΙΡΕΣ: Παπαδάκη Μαρία (Μοίρες)  (8:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.) – 28920 23402

*            ΤΥΜΠΑΚΙ: Σοφουλάκης Μιχαήλ (8:00 π.μ.- 15:00 μ.μ. και 16:30 μ.μ. – 22:00 μ.μ.) 28920 53136

*          ΖΑΡΟΣ: Σταματάκη Αθηνά – Μαρία – Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ. )

*          ΒΩΡΡΟΙ: Χρονάκης Ιωάννης (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. )

*          ΠΟΜΠΙΑ: Σεραφείδη Μαρία (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. )

*          ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ: Τσουβαλάς Ευάγγελος (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. )

*          ΠΙΤΣΙΔΙΑ: Παπαδάκη Μαρία (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ.)

*          ΚΑΜΗΛΑΡΙ: Χρονάκης Ιωάννης και ΣΙΑ Ε. Ε. (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. )

*          ΓΑΛΙΑ: Στρατιδάκης Νικόλαος (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. )

*         ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: Καπελάκη Ελένη (8:00 π.μ.- 14:30 μ.μ.)

Διανυκτερεύον σε ολόκληρο το Δήμο Φαιστού (από 21:00 μ.μ. έως 8:00 π.μ.) Παπαδάκη Μαρία  (Μοίρες) – Τηλ.: 28920 23402

 

Σήμερα Τρίτη, εφημερεύει το Βενιζέλειο

ΖΑΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28940 31822
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΙΑ 28940 31386
ΒΟΡΡΟΙ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28920 91597
ΠΟΜΠΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 28920 41118
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28925 01569
ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28920 29191
ΚΑΜΗΛΑΡΙ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28920 42734
ΓΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28920 23282
 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ                         ΚΑΠΕΛΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ                      28920 91432
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΝΑΓΚΗΣ

Ε.Κ.Α.Β.: 166 Κ.Υ.ΜΟΙΡΩΝ: 28920 23312
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 28920 22222 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 28920 41150