Τρίτεκνο ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου κατά 510.934,86 ευρώ, δηλ κατά 85%.

1276

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει ικανοποιημένη  για το περιεχόμενο  απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου  Κρήτης,υπέρ οικογένειας οφειλετών,  μελών της, καθώς,  όπως ανακοινώνει ,σώζονται όλα του τα περιουσιακά στοιχεία της  οικογένειας και “κουρεύεται “το χρέος της συνολικά (μέσω όρο), κατά 85%  περίπου
Το τρίτεκνο ζευγάρι είχε   συνολική οφειλή 603.548,26 ευρώ και  ” κούρεψε το χρέος του, κατά 510.934,86 ευρώ.!!! δηλ κατά 85%.

Επί του περιεχομένου της απόφασης:

Πρόκειται  για  ζευγάρι παντρεμένο, ηλικίας 51 και  53 ετών αντίστοιχα, με τρία τέκνα, τα δυο ενήλικα(και το άλλο ανήλικο ) Και οι δύο σύζυγοι  ασχολούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι ,στον κλάδο υγείας σε δομές υγείας της Κρήτης.
Συνολικό ποσό  που οφείλουν
α)0 σύζυγος οφείλει 300.554,53  ευρώ
β)Η σύζυγος οφείλει, 302.993,73 ευρώ
Συνολικά οφείλουν 603.548,26 ευρώ

Εισοδήματα που διαθέτει  η οικογένεια
Διαθέτουν εισόδημα μόνο  από μισθούς του Δημοσίου, ετησίως ,36.447,33 (13.249.98 ευρώ, ο σύζυγος και 23197,35 ευρώ η σύζυγος)
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της η οικογένεια
είναι:
Οι αιτούντες , έχουν  στη κυριότητα τους μία ισόγεια κατοικία 119,20 τ.μ  σε οικόπεδο επιφάνειας 674,78  τ.μ ,  κατά 50% , εξ αδιαιρέτου  ο καθένας.
Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο  του Ηρακλείου Κρήτης, παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων  τραπεζών  “περί παράβασης του καθήκοντος ειλικρίνειας  , περί αοριστίας, περί δόλου κ.α “, με την υπαρ.345/2018   απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται,  τις αιτήσεις των οφειλετών και τις συνεκδικάζει.
-Ρυθμίζει , κατά τρόπο  οριστικό τα χρέη του  αιτούντος συζύγου,  με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες τράπεζες επί μια πενταετία, με την καταβολή 300,00  ευρώ ,μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών του
-Ρυθμίζει , κατά τρόπο  οριστικό τα χρέη της  αιτούσας  με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες τράπεζες επί μια πενταετία, με την καταβολή 300,00  ευρώ ,μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών της
-Εξαιρεί της εκποίησης την μοναδική κατοικία τους
-Χορηγεί περίοδο χάριτος πενταετία
-Επιβάλλει στον  οφειλέτη για την διάσωση της κατοικίας  ,το ποσό των 157,25 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 180 μηνών.(15 έτη)
-Επιβάλλει στην οφειλέτρια για την διάσωση της κατοικίας  ,το ποσό των 157,25 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 180 μηνών.(15 έτη)
” Κουρεύει”  το χρέος . των οφειλετών ,κατά μέσω όρο ,κατά κατά 85% , περίπου