«Τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στίς Μοῖρες, θεωροῦμε ἔργο τῆς Καλυβιανῆς, γιατί οὐσιαστικά χτίστηκε ἀπ᾽ αὐτήν…»

1271

«Τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στίς Μοῖρες, θεωροῦμε ἔργο τῆς Καλυβιανῆς, γιατί οὐσιαστικά χτίστηκε ἀπ᾽ αὐτήν.

Μέ τούς ἐργάτες της, τά αὐτοκίνητά της καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δαπάνης.

Ἡ ντόπια βοήθεια ἦταν ἀρκετά περιωρισμένη.

Ἐκάναμε ἕνα πλῆθος συνδυασμούς γιά νά ὁλοκληρωθεῖ αὐτός ὁ τεράστιος καί ὡραῖος ναός.

Ἀντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες καί ἐμπόδια ἀπό ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ἀπαιτήθηκαν βαρειές θυσίες καί μεγάλοι κόποι, ἀπό τήν ἐξεύρεση οἰκοπέδου ὡς τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.»

«Τά 25 χρόνια τῆς Παναγίας Καλυβιανῆς 1965-1980, Ἡράκλειον Κρήτης, 1981, σελ. 32»

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Κ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ