Το τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας Σίβας, όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού…

166

Δημοσιεύουμε το τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας Σίβας, όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού και το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

(Τα έργα ύδρευσης υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Φαιστού)