Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο στο Νομό Ρεθύμνης

1260

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες από την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 θα διενεργηθεί δολωματικός ψεκασμός ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018: