Το πρόγραμμα άρδευσης του Σίβα…

123

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα άρδευσης του Σίβα του Δήμου Φαιστού τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, που έχει ως ακολούθως: