Το Μαλεβίζι δικαιούται μια δυναμική και σύγχρονη τουριστική ταυτότητα

1414

Γράφει ο Μενέλαος Μποκέας*

Στην Κρήτη γνωρίζουμε καλά ότι κινητήριος δύναμη για την οικονομία μας είναι ο τουριστικός κλάδος. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: στον τουρισμό βασίζεται το 47,4% του ΑΕΠ  του νησιού[1]. Το μέγεθος αυτό οφείλει να το λάβει σοβαρά υπόψη και η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Ειδικά σήμερα, σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει και για το Δήμο Μαλεβιζίου μοχλό ανάπτυξης. Για να υπάρξουν, όμως, απτά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία, που είναι και το ζητούμενο, η περιοχή οφείλει να έχει ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Προβολής. Να δομήσει δηλαδή μια ξεκάθαρη τουριστική πολιτική και ένα αναβαθμισμένο τουριστικό προφίλ με συγκεκριμένη «ταυτότητα».

Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Μαλεβιζίου είναι απαραίτητη η συλλογικότητα. Η συνεργασία, δηλαδή, του Δήμου  με όλους τους επιχειρηματικούς, παραγωγικούς και πολιτισμικούς φορείς. Να λειτουργήσουν συμπράξεις. Συμπράξεις ακόμη και με όμορους Δήμους, δημιουργώντας προορισμούς – πακέτα, καθώς έτσι κερδίζουν όλοι.

Φυσικά, η μεγάλη πρόκληση είναι η σύνδεση του τουριστικού αποθέματος με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της περιοχής. Δεν αρκούν, όμως, οι διαπιστώσεις. Ο στόχος πρέπει να είναι μονόδρομος για το Δήμο: να μετασχηματίσει το «all inclusive» σε «all local», να μεταλλάξει το μαζικό σε βιωματικό. Να αναλάβει, δηλαδή, πρωταγωνιστικό ρόλο, συντονίζοντας και διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα  τοπικά προγράμματα  ποιότητας, ώστε να συνδέσει τη λειτουργία των ξενοδοχείων της περιοχής με τις τοπικές κοινωνίες. Να δώσει κίνητρα και να αποκομίσει οφέλη. Να αξιοποιήσει ενεργά και να αναδείξει το τεράστιο φυσικό, παραγωγικό και πολιτισμικό απόθεμα της ενδοχώρας του.

Στο σχέδιο δράσης τουριστικής ανάπτυξης κυρίαρχο ρόλο πρέπει να έχει η δόμηση στρατηγικής προβολής και μάρκετινγκ του Μαλεβιζίου, με έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων. Ενέργειες όπως οι μεμονωμένες έντυπες διαφημιστικές καταχωρήσεις και η συγκυριακή συμμετοχή σε εκθέσεις, κρίνονται ως αποσπασματικές ή και παρωχημένες. Ζητούμενο είναι να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και απολογιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα η συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις οφείλει να γίνεται στοχευμένα, απόλυτα οργανωμένα και φυσικά με την παρουσία των κατάλληλων παραγόντων, αφού το όφελος συμμετοχής εντοπίζεται κυρίως στη διενέργεια συναντήσεων και συμφωνιών.

Ωστόσο, το σύγχρονο τουριστικό μάρκετινγκ έχει ως επίκεντρο την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και πολυμέσων. Ένας Δήμος που επενδύει στην τουριστική οικονομία οφείλει τουλάχιστον να διαθέτει διαδικτυακές πλατφόρμες προβολής και κοινωνικά δίκτυα. Να προσφέρει άμεση και πολυγλωσσική πρόσβαση στην πληροφορία. Να κερδίσει από τη διάδραση και την πολλαπλασιαστική διαφήμιση, ενθαρρύνοντας το λεγόμενο «storytelling» – τη διήγηση της εμπειρίας που θα αναρτήσει ο ίδιος ο επισκέπτης.

Μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις το Μαλεβίζι μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει το τουριστικό του προϊόν, εδραιώνοντας μια δυναμική και σύγχρονη ταυτότητα προορισμού 12 μήνες το χρόνο. Να επενδύσει στον πλούτο των τοπικών του κοινωνιών, δημιουργώντας ανταγωνιστικό τουριστικό πλεονέκτημα από τη μια άκρη του Δήμου ως την άλλη. Να στοχεύσει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, ομαλοποιώντας τη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών και διασφαλίζοντας τις ωφέλειες της τουριστικής κίνησης σε ολόκληρη την τοπική οικονομία. Να αναπτύξει θεματικά πακέτα, αναδεικνύοντας την πολυμορφία της περιοχής, αλλά και τους ανθρώπους της. Κυρίως, όμως, να λειτουργήσει με συνέργειες, ο ενωτικός χαρακτήρας των οποίων μόνο πολλαπλασιαστικά οφέλη μπορεί να αποφέρει για δημότες και επισκέπτες.

*             Ο Μενέλαος Μποκέας είναι Bsc Πανεπιστημίου Κρήτης, Msc Alba Business College και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

[1] Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών  Τουριστικών Επιχειρήσεων για το 2017