Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦ ΜΟΙΡΩΝ ζητάει εργαζόμενο για πρωινή εργασία

898

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦ ΜΟΙΡΩΝ ζητάει εργαζόμενο για πρωινή εργασία.

Απαραίτητη η πολύ καλή χρήση Η/Υ.

Η εξοικείωση με τις πλατφόρμες gov.gr , taxisnet και γνώση αγγλικών θα συνεκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο mail: messarajobs@gmail.com