Το Ελληνικό δημόσιο σχολείο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας

572

Του Νίκου Παπούλια*

Παρότι ζούμε στην εποχή των οπτικών ινών,  του ταχύτατου και αξιόπιστου internet, της γρήγορης μεταφοράς δεδομένων και των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρων τα νέα υπολογιστικά μηχανήματα, εντούτοις, το πρωτοβάθμιο σχολείο παραμένει αγκυλωμένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της υπέρμετρης συμπλήρωσης εντύπων και χαρτιών που εμφανίζονται στην καθημερινή λειτουργία του.

Τα παλιότερα χρόνια  καθετί που γινόταν στην εκπαιδευτική μονάδα καταγραφόταν σε χαρτί, ατελείωτα έντυπα που έπρεπε να συμπληρωθούν κατά τη διάρκεια και το τέλος του σχολικού έτους, όλη  η δουλειά του σχολείου «τυλιγμένη» σε άπειρες κόλλες. Παρότι η εξέλιξη της τεχνολογίας άγγιξε την πραγματικότητα της εκπαίδευσης και η χρήση και εισαγωγή του πληροφορικού συστήματος myschool φάνηκε πως θα περιόριζε τη συμπλήρωση εγγράφων από μέρος του διευθυντή, το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό.

Θα αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα:

* Πρόσφατα μας ήρθαν αφίσες στο σχολείο, τις οποίες έπρεπε να τοποθετήσουμε σε ευκρινή σημεία και αφορούσαν τα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιούν οι σχολικές μονάδες. Μας ζητήθηκε για κάθε έργο να συμπληρώσουμε και τη σχετική έντυπη βεβαίωση, πως αυτές τοποθετήθηκαν !!! Αλήθεια πόσος χρόνος χαμένος και πού αποσκοπούσε αυτή η βεβαίωση;

* Η συμπλήρωση των απουσιολογίων – κάθε αρχή του μήνα – των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προσκόλλησης στη γραφειοκρατία. Ποιος ο λόγος ύπαρξης τους, όταν οι άδειες και οι απουσίες του προσωπικού  περνιούνται στο πληροφορικό σύστημα myschool;

* To ίδιο συμβαίνει και για τις άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χορήγηση έντυπης απόφασης από το Διευθυντή του σχολείου εις τριπλούν και αποτύπωση της άδειας και στο  myschool. Δε θα μπορούσε η καταγραφή να γίνεται μόνο στο πληροφορικό σύστημα και η έντυπη αναφορά αδειών να αποφεύγεται;

* Παρόμοια κατάσταση και με τα ωρολόγια προγράμματα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και αυτά σε χαρτιά – «σεντόνια»  τα λέγαμε παλιά – να καταγραφούν οι ώρες διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού και να σταλούν για έγκριση στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων με διαβιβαστικά, σφραγίδες και αριθμούς πρωτοκόλλου. Αλήθεια, που στοχεύει η συγκεκριμένη πράξη, από τη στιγμή που έχουν αποτυπωθεί τα προγράμματα κάθε εκπαιδευτικού στο myschool;

* Γιατί πρέπει οι αναλήψεις υπηρεσίας των εκπαιδευτικών να γίνονται και σε έντυπη μορφή, από τη στιγμή που συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία στο πληροφορικό σύστημα;

* Mία σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, χρειάζεται να δημιουργήσει 30 με 35 πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής  είναι αναγκασμένος να τυπώνει υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε δράση του σχολείου, να συμπληρώνει τα οδοιπορικά των μετακινούμενων εκπαιδευτικών, να γράφονται πρακτικά για παραπομπή μαθητών στο ΚΕΣΥ και …η ζωή συνεχίζεται!!!

Ατελείωτες ώρες χαμένες στα γρανάζια ενός γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, τη στιγμή που ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, προσπαθούν να εξελιχθούν στην καθημερινότητά τους  προς όφελος του πολίτη, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Αναρωτιέται κανείς ποιος ο ρόλος του πληροφορικού συστήματος myschool, αφού αναγκάζει το Διευθυντή παράλληλα με την ενημέρωσή του να συμπληρώνει και αντίστοιχα έντυπα.  Γιατί να σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος, τη στιγμή που η σχολική μονάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εκπαιδευτικές προκλήσεις, να ανοιχτεί στην κοινωνία και να διευρύνει τους ορίζοντές της;

Ο Διευθυντής ενός σχολείου –χωρίς να το επιδιώκει –  έχει μεταβληθεί σε ένα πολύ καλό γραφειοκράτη, αφού καθημερινά ασχολείται με έγγραφες ενημερώσεις και απαντήσεις σε θέματα που του ζητούνται από τα ανώτερα επίπεδα της εκπαίδευσης και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Με αυτό τον τρόπο όμως ξεφεύγει από το ρόλο του, ως έχον την παιδαγωγική  καθοδήγηση της σχολικής μονάδος, ως υπεύθυνου της εκπλήρωσης των στόχων της και της δημιουργίας θετικού κλίματος σε αυτή.

Οι απαιτήσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση επιβάλλουν τη δημιουργία ενός σχολείου ευέλικτού και ικανού να προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές συμβαίνουν με δημιουργική διαχείριση της νέας γνώσης. Η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση περνά μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών και όχι με την προσκόλληση σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Aς αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας και στη διοίκηση της εκπαίδευσης, διευρύνοντας και απλοποιώντας διαδικασίες προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα αυτόνομο σχολείο με όραμα και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών του!!!

* Ο κ. Νικόλαος Παπούλιας είναι Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας