«Την 23ην Φεβρουαρίου 1975 εξελέγη Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου ο κ.κ. Ειρηναίος»

87

Σαν σήμερα το 1975 εξελέγη Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος.

Γεννήθηκε το 1933 στο Μιξόρρουμα Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης.

«᾿Εφοίτησεν εἰς τήν ᾿Εκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης, τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης καί τό Κολλέγιον τοῦ ῾Αγίου Βονιφατίου ἐν Warminster ᾿Αγγλίας. Διετέλεσεν ᾿Εφημέριος τοῦ Βristol ᾿Αγγλίας, Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου καί Διευθυντής–Σχολάρχης τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τήν 23ην Φεβρουαρίου 1975 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ 30ῇ Αὐγούστου 2006.»

Πηγή: iak.gr