Θέμα αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Παναγίας Γοργοεπηκόου από την Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

967

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

Προς: Δήμο Φαιστού.

Θέμα: Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας Γοργοεπηκόου.

Παρακαλώ για την σύνταξη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης αποκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας Γοργοεπηκόου και έγκρισης της από την Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Η μελέτη να περιλαμβάνει επίσης σφράγιση βαθιών ρηγματώσεων, καθαίρεση αποσαθρωμένων & νεωτερικών κονιαμάτων, βαθύ καθαρισμό/ αρμολόγημα με συμβατό κονίαμα, συντήρηση-αισθητική αποκατάσταση τοιχογραφιών, ευπρεπισμό περιβάλλοντα χώρου, κ.ά.

Ο ναός που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου βρίσκεται σε απόσταση περίπου έξι χλμ. νότια από τα Πηγαϊδάκια, ανήκει στον τύπο του μονόχορδου καμαροσκέπαστου στον οποίο μεταγενέστερα προσετέθη τρουλλαίος νάρθηκας σχήματος ελεύθερου σταυρού.

Στη δυτική κεραία του σταυρού εξωτερικά, υψώνεται απλής μορφής αρκοσόλιο της ύστερης βενετοκρατίας.

Στο εσωτερικό του ο ναός φέρει καλής ποιότητας τοιχογραφικό διάκοσμο της παλαιολόγειας περιόδου, και δη του α΄ μισού του 14ου αι.

Στον κυρίως ναό αναπτύσσονται σκηνές από τον χριστολογικό και τον μαριολογικό κύκλο, ενώ στον νάρθηκα υπάρχουν σκηνές από τον Ακάθιστο Ύμνο στους τοίχους, καθώς και η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας σε ζώνες στον τρούλο.