Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών

1931

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας:
Για τα θέματα των Μαθηματικών των ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα των Μαθηματικών των εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.