Τα ονόματα του Ανεξάρτητου Ψηφοδελτίου «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ» για την Τοπική Κοινότητα Γέργερης – Μετοχίων

1428

Ένα ψηφοδέλτιο Ανεξάρτητο με την ονομασία «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ» που συνάδει με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα τόσο της πρώην Κοινότητας Γέργερης, όσο και του πρώην Δήμου Ρούβα, όπως υποστηρίζουν οι εκφραστές του, θα ζητήσει την ψήφο των Γεργιανών για την Τοπική Κοινότητα Γέργερης – Μετοχίων στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές.

Οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά:

* Γιαννακάκη Ευαγγελία

* Κωστομανωλάκης Κων/νος

* Μαραγκάκη Καλλιόπη

* Προκοπάκης Εμμανουήλ

* Στεφανάκης Εμμανουήλ

* Χορλιαφάκης Κων/νος