Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου

133

Την ερχόμενη Τρίτη 16.07.2019, στις 14:30 συνεδριάζει στο Δημαρχείο, το δημοτικό συμβούλιο Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

1.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με Κ.Α.2017ΕΠ50200004 της

ΣΑΕΠ502 Υποέργο (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», με αντίστοιχη

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 78.700,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την

εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με Κ.Α.2017ΕΠ50200004 της

ΣΑΕΠ502 Υποέργο (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 430.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την

]εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με Κ.Α.2017ΕΠ50200004 της

ΣΑΕΠ502 Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ», με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση

προϋπολογισμού.

4.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.600.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» με

Κ.Α.2019ΕΠ80200012 της ΣΑΕΠ802 Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με αντίστοιχη τροποποίηση του

τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

5.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 400.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την

εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» με

Κ.Α.2019ΕΠ80200012 της ΣΑΕΠ802 Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ», με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-ΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» με Κ.Α.2003ΣΕ05500005, με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.118.700,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση

δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Βισταγή, Βρύσες, Μέρωνας, Μοναστηράκι,

Νίθαυρη και Οψιγιάς Δήμου Αμαρίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση

των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

8.Αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου:

«Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς

Βισταγή, Βρύσες, Μέρωνας, Μοναστηράκι, Νίθαυρη και Οψιγιάς Δήμου

Αμαρίου», από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

9.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • .
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «ΕΡΓΑ
 • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ
 • Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • .
 • . Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση
 • .
 • . Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου:
 • Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Συντήρηση
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΑΜΑΡΙΟΥ».

«Συντήρηση υφιστάμενου Νηπιαγωγείου Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου».

αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου» ,προϋπολογισμού 300.000,00 €

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 105.000,00€.

17.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 66.025,00 €.

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων.
 3. Τροποποίηση απόφασης ταμείου παρακαταθηκών.
 4. Ορισμός ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών 2019-20
 5. Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Φουρφουρά για διοργάνωση

πολιτιστικών εκδηλώσεων.