Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε χωριά του Δήμου Γόρτυνας

98

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι  ξεκίνησε την Τρίτη 14-9-2021 ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στα Δ.Δ. Πλάτανος, Πλώρα, Απεσωκάρι, Βασιλικά Ανώγεια, Βαγιωνιά και Λούκια. Επίσης θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15-9-2021 ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στα Δ.Δ. Αμπελούζος και Χουστουλιανά, ενώ την Πέμπτη 16-9-2021 θα ξεκινήσει ο τρίτος ψεκασμός στα Δ.Δ. Άγιος Κύριλλος και Μιαμού του Δήμου Γόρτυνας.

Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης).

Επίσης επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές.

Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Τηλ. επικοινωνίας:   28920.22375 και 2813.407951