Σβηστά τα φώτα σήμερα στα τούνελ Πλουτής και Απομαρμά…

55

Στα μαύρα σκοτάδια  θα βρίσκονται σήμερα από τις 7:30 το πρωί έως στις 3:00 το μεσημέρι τα τούνελ Απομαρμά και Πλουτής.

Αιτία;

Εργασίες της ΔΕΗ που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα στα χωριά Φαρί, Παναγιά, Μορώνι, Πλουτή, Άνω και Κάτω Ζαρός.

Ένα πρόβλημα που συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και που θα πρέπει άμεσα να δοθεί λύση, καθώς βάζει σε κίνδυνο τη ζωή δεκάδων οδηγών…