Στον αγιασμό στο πανέμορφο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου στη Μητρόπολη

939

«Συνυποσχόμενοι πάντες οἱ συνκάτοικοι τοῦ χωρίου Χουστουλιανῶν νά συναγωνισθῶμεν μέ τά περίχωρα Ἁγίων Δέκα, Μητρόπολης, Ἀμπελούζου νά χτίσομεν διδακτήριον δημοτικόν εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ χωρίου Μητρόπολης διά νά διδάσκονται τά παιδία…»

Αυτά είναι τα λόγια που αναφέρει το πρώτο έγγραφο που αφορά την προσπάθεια ίδρυσης Δημοτικού Σχολείου στη Μητρόπολη τον Απρίλιο του 1875.

Το φετεινό καλοκαίρι ήταν καθοριστικό για το κτήριο του σχολείου.

Η απερχόεμνη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, προχώρησε στη συντήρηση και αναπαλαίωσή του, δημιουργώντας ένα φανταστικό αποτέλεσμα…

Έτσι τείο έγινε και συνεχίζει απρόσκοπτα  δράση του..

Χθες, παρουσία των Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στη Μητρόπολη του Δήμου Γόρτυνας, αλλά και των γονέων των μαθητών, έγινε ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων…

Καλή σχολική χρονιά!