Στη Βουλή η τροπολογία για την αύξηση της άδειας σε 3 μήνες και 15 ημέρες για την ανατροφή τέκνου στις Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς

629

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία αυξάνεται η διάρκεια της άδειας σε 3 μήνες και 15 ημέρες για την ανατροφή τέκνου στις Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Βοηθητικού Προσωπικού
Η άδεια αυτή χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της ισχύουσας άδειας μητρότητας.
Ακολουθεί το εδάφιο που αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία για την άδεια ανατροφής: