Σάββατο, 23 Μαΐου 2020: Εφημερεύοντα και διανυκτερεύον φαρμακείο στο Δήμο Φαιστού

127

Σήμερα Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 τα φαρμακεία του Δήμου Φαιστού θα έχουν τις παρακάτω εφημερίες:

*          ΜΟΙΡΕΣ: Παπαδάκη Αικατερίνη (8:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΤΥΜΠΑΚΙ: Σοφουλάκης Μιχαήλ  (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΖΑΡΟΣ: Σταματάκη Αθηνά – Μαρία – Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΒΩΡΟΙ: Χρονάκης Ιωάννης (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΠΟΜΠΙΑ: Σεραφείδη Μαρία (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ: Τσουβαλάς Ευάγγελος (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΠΙΤΣΙΔΙΑ: Παπαδάκη Μαρία (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

*          ΚΑΜΗΛΑΡΙ: Χρονάκης Ιωάννης και ΣΙΑ Ε. Ε. (8:00 π.μ.- 16:30 μ.μ.)

Διανυκτερεύον σε ολόκληρο το Δήμο Φαιστού (από 21:00 μ.μ. έως 8:00 π.μ.) Σοφουλάκης Μιχαήλ (Τυμπάκι) – Τηλ.: 28920 53136