ΠΣΕΑΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας για τους διορισμούς ΠΕ11 στην εκπαίδευση

519

Προς: Υπουργό Παιδείας κυρία Νίκη Κεραμέως

Κοινοποίηση: Υφυπουργό Παιδείας κυρία Ζέττα Μακρή

ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Άσκησης και Αθλητισμού για τους ελάχιστους διορισμούς εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Γενικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Άσκησης και Αθλητισμού (Π.Σ.Ε.Α.Α.) εκφράζει την δυσαρέσκειά του σε σχέση με την ανακοίνωση της κατανομής των διοριστέων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα και διαμαρτύρεται για την καταφανώς άδικη και χωρίς τεκμηρίωση, απόδοση ελάχιστων οργανικών θέσεων στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

Παρά την επιστολή που απευθύναμε στην υφυπουργό κυρία Ζέττα Μακρή, την συνάντηση του προέδρου μας, Κοσμήτορα ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Καθηγητή Νίκου Γελαδά και στελεχών του τομέα εκπαίδευσης του συλλόγου μας με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου σας κύριο Κόπτση, και το σχετικό υπόμνημα που εγκαίρως σας καταθέσαμε, όπου σας αναλύσαμε με την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση, την αναγκαιότητα για τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού οργανικών κενών και την αύξηση των διορισμών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τελικά είδαμε να επιφυλάσσονται για τον κλάδο μας και να μας αντιστοιχούν μόλις 102 θέσεις σε σύνολο 11.700 διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών! Μόλις 26 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόλις 76 στην πρωτοβάθμια!

Το γεγονός αυτό αποτελεί προσβλητική υποβάθμιση του πολυσχιδούς ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην αγωγή και την υγεία του μαθητή, καθώς με αυτή την κατανομή θέσεων, από την μία πλευρά μία μεγάλη μερίδα των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα «διδάσκεται» αυτό το αδιαμφισβήτητης σπουδαιότητας αντικείμενο για την δημόσια υγεία και την απόκτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών και τρόπου ζωής, από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και από την άλλη θα προσληφθεί στην εκπαίδευση, για ακόμα μία φορά μεγάλος αριθμός αναπληρωτών συναδέλφων μας, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν ήδη διοριστεί ως μόνιμοι.

Είναι πέρα από κάθε λογική το ότι ενώ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν τρεις (1.103) προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γενικής Εκπαίδευσης, σε όλη την Επικράτεια (792 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 311 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στοιχεία που δόθηκαν επίσημα από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια των αρμοδίων υπαλλήλων του, στο πλαίσιο απάντησης σε επίσημο ερώτημα του συλλόγου μας με ημερομηνία 31/5/2021, το ΥΠΑΙΘ προβλέπει τον διορισμό μόλις εκατόν δύο (102) συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ΠΕ11! Ο θεσμός των αναπληρωτών είναι θετικός όταν χρησιμοποιείται κατά φειδωλό τρόπο. Επιστήμονες εκπαίδευσης οι οποίοι διακονούν την παιδεία, ως αναπληρωτές για δεκαετίες, καθίστανται από εκπαιδευτικοί, εποχιακοί εργάτες συλλογής καρπών. Τα ελληνόπουλα αξίζουν καθηγητές που τα γνωρίζουν καλά και γόνιμες συνθήκες για να αναπτυχθεί σταθερή σχέση δασκάλου μαθητή. Στην προκειμένη δε περίπτωση οι διορισμοί των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής δεν καλύπτουν καν τα επισήμως ανακοινωθέντα οργανικά κενά της ειδικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός εκατόν δύο (102) αποτελεί μόλις το 2,7% συναδέλφων άλλης ειδικότητας που πρόκειται να διοριστούν. Επιπλέον, αν συνυπολογίσουμε τον αριθμό διορισθέντων εκπαιδευτικών ειδικής φυσικής αγωγής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πριν από έναν χρόνο δηλαδή 29 (μόλις 4 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μόλις 25 στην δευτεροβάθμια), διαπιστώνουμε ότι σε σύνολο 16.200 διορισμών, διορίζονται μόνο 131 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, ήτοι το 0,08%!

Τέλος, δεν ελήφθη καν υπ’ όψη του υπουργείου σας ότι στο δυσάρεστο γεγονός της υπερβαρίας και παχυσαρκίας των μαθητών, προστέθηκε η ατυχής συγκυρία της πανδημίας όπου η δυσμενής εικόνα θα επιδεινωθεί λόγω της παρελκόμενης καραντίνας και της σωματικής αδράνειας των μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε αξιοπρεπή αριθμό διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση!

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφενός να εξηγήσει άμεσα τα κριτήρια με τα οποία κατέληξε στην παραπάνω απόφασή και αφετέρου να την αναθεωρήσει, όπως επιτάσσει η λογική, αλλά και η δεοντολογία εφαρμογής δικαίου και ισονομίας.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

Νίκος Γελαδάς                    Ηλίας Σμήλιος