Πρόσκληση σε Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER Ηρακλείου 2023-2027

64

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε στις 10/10/2022 τη νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το νέο πρόγραμμα LEADER 2023-2027. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη της ενδοχώρας του Ηρακλείου, όπως και στις 4 προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.          

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε την Πέμπτη 19/01/2023 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελλάκη προκειμένου να συμμετάσχετε σε ανοιχτή Συζήτηση / Διαβούλευση για την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου 2023-2027.

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση στον Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στα μέλη κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων του Δήμου καθώς επίσης και όποιων συνεταιρισμών ή κοινωνικών επιχειρήσεων εδρεύουν στο Δήμο σας και στο ευρύ κοινό.