Πρόσκληση προς τους προμηθευτές από την ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ

262

Ανακοίνωση της ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ:

ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ                          Φαιστός: 11-02-2019

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                      Αρ.Πρωτ.:2

Ταχ. Διευθ.: Φαιστός Ηρακλείου

Τ. Κ.: 70 200

Τηλ. & Φαξ: 28920 42360

E-mail: festos@otenet.gr

Πληροφορίες : Σπυριδάκης Γιάννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού προκειμένου να προμηθευτεί εμπορεύματα ειδών αναψυκτηρίου, τουριστικών ειδών, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και ειδών λαϊκής τέχνης ζητεί  μέχρι και 08/03/2019, προσφορές προμηθευτών εσώκλειστες με τα ανάλογα είδη.

Απαραίτητες αναφορές στην προσφορά:

1.Είδη

2.Τιμές πώλησης άνευ Φ.Π.Α.

3.Τρόπος διακανονισμού

4.Εκπτώσεις

5.Άριστη ποιότητα των προϊόντων

6.Εξασφάλιση μόνιμου εφοδιασμού

7.Χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών των προσφερομένων ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Μερωνιανάκης  Γεώργιος