Ποιος είναι ο μισθός του πρώτου χρόνου των νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών

530

Χαμηλός, είναι ο μισθός των νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών κατά το πρώτο 12μηνο, καθώς υπάρχει πληρωμή των ταμείων, που τους παρακρατεί ένα  ποσό της μισθοδοσίας τους.

Δείτε τον πίνακα που ετοίμασε ο Δάσκαλος Λάμπρος Σιδεράς, που ασχολείται με θέματα μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών.