Παρέμβαση της Κοινότητας Πηγαϊδακίων για θέματα ύδρευσης και άρδευσης…

101

Ανακοίνωση της Κοινότητας Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού:

Θέμα: Αποκατάσταση γεωτρήσεων-Επίβλεψη και κατανομή νερού.

Ο Πρόεδρος Κουτσάκης Μιχάλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε τα εξής: από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λόγω απότομων διακοπών της ΔΕΗ από την κακοκαιρία, οι τρείς από τις τέσσερις γεωτρήσεις του χωριού υπέστησαν βλάβες με αποτέλεσμα το χωριό να μείνει χωρίς ύδρευση για αρκετές μέρες.

Η μια αποκαταστάθηκε και έχουμε νερό στο χωριό, οι άλλες δυο όχι ακόμα με αποτέλεσμα να μη πηγαίνει νερό στους οικισμούς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να καταστρέφονται.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Πηγαϊδακίων αφού έλαβε υπόψη

την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να γίνει άμεση επιδιόρθωση των βλαβών όλων των γεωτρήσεων από τον Δήμο, ώστε να τεθούν σε λειτουργία

Να φροντίσουν ο Δήμος και η ΔΕΥΑΦ με προσωπικό για την κατανομή νερού ανά περιοχή σε καθημερινή βάση, καθώς και την εφαρμογή των κανονισμών, ύδρευσης και άρδευσης.

Τα 70.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι από 2018 εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου για κατασκευή δεξαμενής για ύδρευση οικισμών

που φέτος προστέθηκαν και δίκτυα να διατεθούν για ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης αποκλειστικά των οικισμών, κάτι που έχουμε ζητήσει και με παλαιότερη απόφαση μας.