Ορκίζονται την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο

229

Πρόσκληση για Ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση εκλογής και την ανακήρυξη επιτυχόντα και επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη και των τακτικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Ηράκλειο στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου (Πλατεία Λιονταριών) την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 11.00,ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», ορκωμοσία.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης