Ομόφωνα εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φαιστού η κ. Αρμουτάκη Βασιλεία

1842

Εκλογές πραγματοποιήθηκα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού για την ανάδειξη Αντιπροέδρου για την Δημοτική Περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής και συγκεκριμένα:

  1. Νικολιδάκης Γρηγόριος

2.Αρμουτάκη Βασιλεία

3.Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

4.Νεονάκης Ευάγγελος

  1. Σταθοράκης Γεώργιος

6.Θεοδωράκης Γεώργιος

  1. Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας

Ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης πρότεινε στη θέση της Αντιπροέδρου την Αντιδήμαρχο κ. Αρμουτάκη Βασιλεία, η οποία και έλαβε το σύνολο των ψήφων των παρόντων μελών της Επιτροπής δηλ. 7 ψήφους.