Οι προτάσεις της κοινότητας Πηγαϊδακίων προς τη ΔΕΥΑ Φαιστού

94

Ενημέρωση: Κοινότητα Πηγαϊδακίων

Οι προτάσεις της Κοινότητας μας προς την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ για το 2023!

  1. Αποκατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού που καταστράφηκε από την πλημμύρα της 17/11/2018. 2.Αγορά ακινήτου-.κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.
  2. Kατασκευή αγωγού ομβρίων από την τοποθεσία Φουστάνι ρυάκι έως τοποθεσία Φαράγγι.

4.Kατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού της νοτιοανατολικής πλευράς του οικισμού Πηγαϊδακίων.

  1. Ανόρυξη γεώτρησης βόρεια της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας – κατασκευή δικτύων και δεξαμενών για την ύδευση των οικισμών Άγιος Μάρκος – Χρυσόστομος – Καβούσσα – Καλοί Λιμένες
  2. Αποχετευτικά δίκτυα – βιολογικοί καθαρισμοί σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2022.