Οι κάτοικοι των Σκουρβουλων μπροστά στους κοινούς τάφους των εκτελεσθέντων τον Αύγουστο 1944

55

Αύγουστος του 1944…

Ο ματωμένος Αύγουστος της Μεσαράς και της Κρήτης ολόκληρης!

Λίγο πριν ξεψυχήσει το τέρας του ναζισμού σκορπά το θάνατο.

Η εκτέλεση των  πατριωτών στο χωριό Σοκαρά, τρεις ημέρες μετά την εκτέλεση των παλικαριών της Γέργερης, των πολλών γυναικών στα Σκούρβουλα, των  ανδρών στον Πύργο, στη Νύβριτο και στις Καμάρες, στις 14 Αυγούστου 1944.

Μας θύμισε τα γεγονότα η κ. Ελένη Σημαντήρη με τη φωτογραφία της, στη λεζάντα της οποίας γράφει:

Οι κάτοικοι των Σκουρβούλων της Μεσσαράς μπροστά στους κοινούς τάφους των θυμάτων του χωριού τους. Επειδή οι ​​Γερμανοί δεν κατάφερε να βρουν τους άντρες του χωριού, σκότωσαν τις γυναίκες ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Εκτίμηση : 18 γυναίκες και 4 άνδρες.

Ας είναι αιωνία τους η μνήμη!