Οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Τυμπακίου

380

Ανακοινώθηκαν από το Γυμνάσιο Τυμπακίου οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του σχολικού έτους 2019 – 2020, που είναι:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ