Οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑΛ Μοιρών

185

Ανακοινώθηκαν οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑ Μοιρών για το σχολικό έτος 2019 – 2020:

ΤΑΞΗ  Α΄

ΤΑΞΗ  Β΄

ΤΑΞΗ  Γ΄