Ο  Όσιος Αρσένιος ο Αγιοφαραγγίτης

185

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος, μύησε τόν Ὁσιο Γρηγόριο τόν Σιναΐτη στήν νηπτική ἐσωτερική ἐργασία τῆς ἐμπειρικῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό δημοσιευμένα ἑλληνικά καί σλαβικά χειρόγραφα.

Μετά ἀπό συναναστροφή τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου μέ τόν Ὅσ. Ἀρσένιο, «…τόν θεῖον ἐκεῖνον ἄνδρα…» μεταξύ ἄλλων πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Ὅσ. Ἀρσένιος τόν δίδαξε «…περί τέ φυλακῆς νοός, περί νήψεως εἰλικρινοῦς καί καθαρᾶς προσευχῆς, ὅπως διά τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας ὁ νοῦς καθαίρεται καντεῦθεν ὁ οὕτω θεοφιλῶς μεριμνῶν καί μελετῶν ἄνθρωπος ἐλλαμπόμενος ὅλος φωτοειδής γίνεται…». Ἡ νοερά προσευχή ἀπό τόν Ὅσ. Ἀρσένιο διά τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου, μεταφέρθηκε στό Ἅγ. Ὄρος.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 14 Ἰουλίου στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Ἁγιοφάραγγου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁδηγητρίας.