Ο Ναός της Παναγίας στα Καπετανιανά…

184

Τα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτυνας βρίσκονται στη θέση της πρώην μονής του Κύριε Ελέησον, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μοναχισμού στην Κρήτη όπου άνθισαν οι τέχνες και τα γράμματα.
Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας το μοναστήρι έπαυσε να λειτουργεί και η μονή μετατράπηκε στον οικισμό των Καπετανιανών.
Από τη μονή σώζεται ο ναός της Παναγίας με τις μοναδικές τοιχογραφίες της σχολής της Κωνσταντινούπολης του 1402, που συνέβαλλαν στην δημιουργία της Κρητικής Αναγέννησης.
Σε μικρή απόσταση βαδίζοντας έξω από τα Καπετανιανά υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες Βυζαντινές εκκλησίες, με σπουδαιότερη τον Μιχαήλ Αρχάγγελο.

Πηγή: cretanbeaches.com