Ο Μάνος Κατράκης, η μάνα του και η καρδερίνα

141

Η μάνα μου κάποτε μου ζήτησε

ένα πουλάκι. Ήθελε μια καρδερίνα.

Της πήρα μια καρδερίνα.

Ένα μεσημέρι πάω και δεν βλέπω

το πουλάκι στο κλουβί.

– Μάνα, της λέω, τι έγινε το πουλί;

– Στο κλουβί, Μανώλη μου, είναι.

– Δεν είναι στο κλουβί το πουλί.

– Δεν είναι; Ε, έφυγε, μου λέει.

– Μόνο του μωρέ μάνα έφυγε το πουλί;

Τότε άρχισε να μου χαμογελάει

και κατάλαβα πως εκείνη άνοιξε

την πορτούλα του κλουβιού

για να φύγει η καρδερίνα.

– Ελυπόμουνε το,

Μανώλη μου, μου είπε.

Το λυπότανε το πουλάκι…

Μάνος Κατράκης

Πηγή: Πρόσωπα