Ο φτερωτός Τάλως σε δίδραχμο της Φαιστού (280 π.Χ.)

216

Γράφει ο Στέλιος Μανωλιούδης

Ο Τάλως κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, κουβαλώντας τους μαζί του γραμμένους σε χάλκινες πλάκες.

Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι ήταν άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που γύριζε τις ακτές του νησιού τρεις φορές τη μέρα.

Κατά άλλους ήταν φτερωτός και το καθήκον αυτό το εκτελούσε πετώντας. Κρατούσε σε απόσταση τα άγνωστα πλοία που πλησίαζαν την Κρήτη πετώντας τους τεράστιες πέτρες.

Ο Τάλως, κατά μία άποψη ήταν ηλιακή θεότητα που αργότερα μεταπλάστηκε σε χάλκινο ήρωα. Συμβολίζει την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της μεταλλουργίας στα προϊστορικά-μινωικά χρόνια. Είχαν φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε έφτιαξαν με τη φαντασία τους έναν χάλκινο υπερήρωα να τους προστατεύει.

Στις εικόνες:

Δίδραχμο της Φαιστού, 280 π.Χ. Ο φτερωτός Τάλως οπλισμένος με πέτρα.
Λαξεμένος βράχος στο βυθό της θάλασσας κοντά στην Αστάλη – στις παρυφές των Ταλαίων βουνών βάρους πάνω από είκοσι τόνους.

Λες;