Ο δεκάλογος του ποιοτικού ελαιόλαδου

87
  1. Διατηρούµε τον ελαιώνα µας σε καλή ισορροπία εφαρµόζοντας σωστές καλλιεργητικές φροντίδες στον κατάλληλο χρόνο (κλάδεµα, λίπανση, άρδευση, έλεγχο ασθενειών και ζιζανίων), για να εξασφαλίσουµε υγιή δένδρα και ποιοτικό ελαιόκαρπο (χωρίς επιµολύνσεις, µε σωστό βάρος και σε καλή κατάσταση).
  2. Χρησιµοποιούµε µόνο εγκεκριµένα για την ελαιοκαλλιέργεια σκευάσµατα, τηρώντας τους ελάχιστους χρόνους και αποφεύγοντας τυχόν επιµολύνσεις, προστατεύοντας παράλληλα το πολύτιµο περιβάλλον µας.
  3. Προγραµµατίζουµε την συγκοµιδή όταν ο ελαιόκαρπος είναι σε κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης (αποφεύγουµε να είναι υπερώριµος) και µε ιδιαίτερη προσοχή για να µην τραυµατιστεί από τα ραβδιστικά, πάνω στα δίκτυα ελαιοσυλλογής κ.λπ. Αποφεύγουµε την χρήση αλυσοπρίονου ταυτόχρονα µε την συγκοµιδή, για να µην έχουµε επιµολύνσεις από ορυκτέλαια στο ελαιόλαδο.
  4. Για την µεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο, χρησιµοποιούµε καθαρά τελάρα όπου είναι εφικτό, (ΠΟΤΕ πλαστικά σακιά) και φροντίζουµε να γίνεται η έκθλιψη την ίδια ηµέρα.
  5. Επιµένουµε για σχολαστική καθαριότητα σε όλα τα µηχανήµατα του ελαιουργείου (σπαστήρας, µαλακτήρες, decanter, διαχωριστήρες και σωληνώσεις), για χαµηλές θερµοκρασίες ελαιοζύµης (µέση 27°C / µέγιστη 30°C) και σωστό χρόνο µάλαξης (µέγιστος 45 λεπτά, ανάλογα µε την ποικιλία και το στάδιο ωρίµανσης).
  6. Φροντίζουµε για προσεκτικό χειρισµό των διαφορετικών παρτίδων ελαιολάδου µέσα στο ελαιουργείο και για να αποφύγουµε τυχόν υποβάθµισή λόγω ανάµιξης µε άλλη παρτίδα χαµηλότερης ποιότητας ή διαφορετικού οργανοληπτικού προφίλ.
  7. Αποθηκεύουµε το πολύτιµο ελαιόλαδό µας ΠΑΝΤΑ σε πολύ καθαρές και ανοξείδωτες δεξαµενές, χωρίς οσµές η υπολείµµατα προηγούµενων παρτίδων (µούργες) και σε ελεγχόµενες συνθήκες, δηλ. χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω από 20°C αν είναι δυνατόν) και να παραµένουν πάντα γεµάτες οι δεξαµενές ή να χρησιµοποιούµε αδρανές αέριο για αποφυγή υποβάθµισης της συνολικής ποιότητας του.
  8. Επιδιώκουµε φιλτράρισµα του ελαιολάδου το συντοµότερο δυνατόν, για να µην υποβαθµιστεί η ποιότητά του από την υγρασία και τα τυχόν στερεά κατάλοιπα της διαδικασίας ελαιοποίησης.
  9. Φροντίζουµε να γίνεται ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών (οργανοληπτική / χηµική), σε κάθε παρτίδα ελαιολάδου ΠΡΙΝ την ανάµειξή της µε άλλες ή την τυποποίησή της.
  10. Ελέγχουµε ΠΑΝΤΑ τους κυριότερους παράγοντες υποβάθµισης σε όλα τα στάδια παραγωγής και διαχείρισης του ελαιολάδου µας, που είναι η θερµοκρασία, το φως, το οξυγόνο, η υγρασία και ο χρόνος.

Πηγή: Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΚΡΗΤΗ

Τηλέφωνο: 6974939462

Εmail: lab@oliveoiltastinglab.gr

Πηγή: olivenews.gr