Ναί, μᾶς πονᾷ σὰν Ῥωμιοὺς νὰ βλέπωμε τὴν Ἁγία Σοφία νὰ μετατρέπεται ἐκ νέου σὲ τζαμί…

414

Του Αντώνη Κουτεντάκη*

Ναί, μᾶς πονᾷ σὰν Ῥωμιοὺς νὰ βλέπωμε τὴν Ἁγία Σοφία νὰ μετατρέπεται ἐκ νέου σὲ τζαμί. Δὲν θὰ εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά.

Ὡς τζαμὶ λειτουργοῦσε ἀπὸ τῆς ἀλώσεως τῆς Πόλεως τὸ 1453 ἕως καὶ τὸ 1934.

Ἀφ’ ἧς στιγμῆς λοιπὸν τὸ παλλάδιο καὶ κόσμημα τῆς Βασιλῖδος ἔπαυσε νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔκτισε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός -δηλαδὴ ὀρθόδοξος ναός-, σὲ ὅ,τι ἄλλο καὶ ἂν μετατραπῇ (μουσεῖο, τέμενος, τζαμί, χῶρος πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων κ.λπ.) θὰ ἀποτελεῖ ἐξ ἴσου ὕβρι γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἱστορία.
Καλῶς πονοῦμε, καλῶς ἀγανακτοῦμε, μὴν λησμονοῦμε ὅμως τὶς ἑκατοντάδες τῶν ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν ποὺ μετετράπησαν σὲ τζαμιά, ἢ ἀκόμη χειρότερα σὲ στάβλους ἢ ἀφανίσθησαν ἐκ θεμελίων ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες ὀθωμανικῆς καὶ νεοτουρκικῆς κατοχῆς.
Ἐκεῖνοι μὲν παραμένουν αὐτὸ ποὺ ἦσαν πάντοτε. Ἀπολίτιστοι κατακτητές, ποὺ μέχρι σήμερα γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς τίποτε ἀπ’ ὅσα κατέκτησαν δὲν τοὺς ἀνήκει.

Ἡ δὲ Δύση συνεχίζει τὴν ἀπ’ αἰώνων ὑποκριτικὴ στάση της ἀπέναντι στὴ ῥωμιοσύνη.

(Ἂς μῆν ξεχνοῦμε ἄλλωστε πὼς ἡ πρώτη ἄλωση τῆς Πόλεως κατορθώθη ἀπὸ τοὺς “φίλους” Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ ἁπλῶς παρατηροῦσαν τὴν προσπάθεια τῶν Τούρκων νὰ ἀφανίσουν τὸν Ἑλληνισμό).
Ἐμᾶς ὅμως προσωπικὰ τοὺς Νεοέλληνες τί μᾶς δένει σήμερα μὲ τὴν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία πέραν τῶν δημοσιογραφικῶν ἀναφορῶν;

Μήπως τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ 918 χρόνια (537-1453) ἀπετέλεσε τὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὡς ἐκ τούτου συμπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας;

Μὰ οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν δὲν γνωρίζουν οὔτε κατὰ ποῦ πέφτει ἡ ἐνορία τους…

Μήπως τὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν Ναὸ αὐτό;

Μὰ ἠθελημένα δὲν ἔχομε ἰδέα ἀπὸ τὴν ἱστορία μας…

Μήπως ἡ ἀπαραμίλλου κάλλους τέχνη ποὺ συγκεντρώνει αὐτὸ τὸ μνημεῖο;

Μὰ γιὰ κάθε “Ἑλληνάρα” τὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα -ποὺ βροντοφωνάζουν σιωπηλὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἱστορία μας- δὲν εἶναι τίποτε παραπάνω ἀπὸ πέτρες!
Τελικὰ δὲν μᾶς φταίει οὔτε ὁ Μωάμεθ, οὔτε ὁ Κεμάλ, οὔτε ὁ Ἐρντογάν, οὔτε καὶ οἱ “ἑταίροι” μας…

Ἐμεῖς φταῖμε ποὺ πρὸ πολλοῦ ἀποποιηθήκαμε τῆς κληρονομιᾶς μας, τῆς Ῥωμιοσύνης κὶ ἔτσι καταντήσαμε ἀπὸ φῶς τοῦ κόσμου νὰ εἴμαστε ὁ περίγελος τοῦ κόσμου…

* Ο κ. Αντώνης Κουτεντάκης είναι Θεολόγος…