Μοίρες: Ζητείται πτυχιούχος νοσηλεύτρια για εργασία σε ιατρείο

776

Ζητείται πτυχιούχος νοσηλεύτρια για εργασία σε ιατρείο στις Μοίρες.
Πληροφορίες στο 28920 24240.