Μοίρες: Το Βιβλιοπωλείο «ΑΒΡΑΑΜ» ζητεί στέλεχος πωλήσεων

661

Από το Βιβλιοπωλείο «ΑΒΡΑΑΜ»  στις Μοίρες  ζητείται στέλεχος πωλήσεων για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα :

Προϋπηρεσία στις πωλήσεις

Κάτοχος πτυχίου και διπλώματος οδήγησης

Γνώση αγγλικών

s

Οποιοδήποτε άλλο προτέρημα, θα θεωρηθεί προσόν.
Τηλ. Επικοινωνίας 28920 22243
Αποστολή βιογραφικών στο email:
Bookshop@abraam.com